Huỳnh Yến xuất sắc đạt danh hiệu top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Vừa qua (15/04/203), Công ty Cổ phần Yến sào Huỳnh Yến vinh dự đạt được danh hiệu “Top 10 - Thương hiệu Dẫn Đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands 2023” do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á

1 2